054-4770922

צור קשר:

דביר פלג  - דוקטורנט
מומחה איכות ואסטרטגיות ניהול בטיחות וניהול שעת חירום
 

ISO ויעוץ לתקני ניהול
 

תקני הניהול הבינלאומיים (iso) זה מכבר הפכו חלק מהסביבה העיסקית של החברות והארגונים. גם אם הארגון שבו אתה עובדים לא נסקר לתקני ניהול, תוכלו למצוא בסביבה העיסקית שלכם מישהו מהספקים, השותפים, או הלקוחות שנסקרים לאחד מתקני הניהול הנפוצים: איכות, בטיחות, איכות סביבה הוגנות תעסוקתית ועוד.  

מה זה נותן לארגון ולי?
עבודה על פי תקני ניהול מאפשרת לארגון לשפר תוצאות העיסקיות (כסף), תוצאות בטיחות, ארגון שיטות ועוד.
בכל מקרה התקן הוא לא הליך בירוקרטי, דרך לשיפור ולהתייעלות ושפה עולמית מתפתחת, שהשימוש בה מביא את הארגון לקחת חלק בעולם המסחר העולמי ולהוביל להצלחה
מה זה תקן? מי מפקח על ישומו? על תקנים, נהלים ועוד. 


מה הוא תקן ניהול?
אחת ממטרות ארגון הסחר העולמי (WTO) היא ליצור תנאים לסחר הוגן. על מנת לעמוד במטרה זו נקבעו שלושה כלים:
1. כיול מכשירים - קילו סוכר בהודו ובישראל יהיה זהה
2. תקנים טכניים - נקבעו אמות מידה למוצרים ולשירותים  מסויימים (כגון תקעי חשמל, רכב וכו')
3. התעדה והסמכה לתקני ניהול - אמות מידה ניהוליות כלל עולמיות.
 תקן ניהול הוא ארגז כלים לניהול. וכמו בעולם הטכני, לכל כלי יש יעוד ומטרה: מברג נועד לפתיחת וסגירת ברגים, פטיש להכות על עצמים, מסור לחיתוך ועוד.
גם לכלים ארגזי הכלים למנהלים (תקן ניהול) יש יעוד: iso 9001:2008 נועד ליצירת סביבה המאפשרת שיפור מתמיד וכן שמירה על דרישות הלקוח לאורך כל הדרך. 14001:2004 ISO הוא ארגז כלים הנועד לנהל מערכת איכות בהיבטי סביבה וכו'.


האם יש קשר בין תקני הניהול לבין ניהול העיסקי של הארגון?
כדי לענות על שאלה זו אתן דוגמא מעשית: האם בזמן או לאחר הטיפול רכבך במוסך, הרכב אמור להמשיך ולמלא את יעודו ולנסוע? ברור שכן.  כאמור תקן הניהול הוא ארגז כלים לניהול. הכלים הנמצאים בארגז טובים גם למערכת ניהול האיכות וגם לניהול העיסקי השוטף. יתרה מכך: אם יש לך בנמצא מסור לחיתוך, האם תקנה עוד אחד רק משום שהמסור נמצא בארגז כלים שונה? ברור שלא. כלומר מדידת ביצוע טובה גם לניהול השוטף וגם לניהול הבטיחות, הדרכה ניהולית משמשת גם את מערכת ההדרכה הארגונים וגם את מערכת האיכות.

מי כותב את התקן? מי מפקח עליו ומי מפקח על המפקחים?
התקן נכתב ע"י ארגון תקינה (standardization body) בוועדות מומחים, מאושר ע"י ארגון הISO  שהוא איגוד של כלל ארגוני התקינה,  לאחר מכן הוא מועבר לגוף פיקוח (accreditation body) המאוגד בIAF - פורום גופי הפיקוח. גופי הפיקוח מסמיכים את גופי ההתעדה (certification body)  על פי תקן שנקרא 17021, ומאשרים אותם להתעיד ארגונים ולבצע מבדק מעקב על פי החוקים והכללים שנקבעו בIAF.
כלומר, הארגון או המפעל נפגש עם סוקר אחת לתקופה העובד במכון התעדה. מכון ההתעדה נבדק על ידי הגוף המפקח שלו (למשל RVA,UKAS, ANAB) ומכוני הפיקוח נבדקים על יד הIAF.


מה הם נהלים ומי קובע מה נכתב בהם?
נוהל מתאר תהליך עבודה בארגון. בכל תקני הניהול כתוב במרבית הסעיפים שה"ארגון יקבע". כלומר, הניסיון הארגוני, הידע שנצבר בו ותהליכי העבודה המקובלים הם הבסיס לנוהל.
התקן קובע "מה" צריך להיות - אילו נהלים יהיו רשומים (נהלי חובה) ואילו נהלים ישמרו להם עדות לביצועם (רשומות), את "האיך" קובע הארגון (אם על גבי טפסים, מצע אלקטרוני וכו'). ככל שהנוהל יהיה קרוב למציאות העבודה והמינהגים בארגון יהיה קל יותר ליישמו. יחד עם זאת, חשוב לזכור שמטרת התקן היא שיפור מתמיד, והנוהל ראוי שישקף את מגמת השיפור ויקבע תהליכים תקינים ומשופרים.


מה זה נותן לארגון ולי?
עבודה על פי תקני ניהול מאפשרת לארגון לשפר תוצאות העיסקיות (כסף), תוצאות בטיחות, ארגון שיטות ועוד.
בכל מקרה התקן הוא לא הליך בירוקרטי, דרך לשיפור ולהתייעלות ושפה עולמית מתפתחת, שהשימוש בה מביא את הארגון לקחת חלק בעולם המסחר העולמי ולהוביל להצלחה
 

 

 א

<<
>>