054-4770922

צור קשר:

ד"ר דביר פלג  
ד"ר לכלכלה וניהול,  מומחה איכות ואסטרטגיות ניהול בטיחות וניהול שעת חירום 

תקנים ויעוץ עסקי

IMS – מערכת ניהול משולבת
 
 
מודל מערכות ניהול המשלבות  איכות, בטיחות וגיהות תעסוקתית,  הגנת הסביבה ו ומצוינות ארגונית  שיוצר את התפיסה הניהול המשולבת הלכה למעשה, באמצעות שילוב תהליכים וניהול סיכוני ניהול בהיבטים השונים. כיצד ניתן לשלב בין כל המרכיבים ואיך הופכים זאת בתרבות הארגונית?                                                      
 

השירותים שלנו