054-4770922

צור קשר:

ד"ר דביר פלג  
ד"ר לכלכלה וניהול,  מומחה איכות ואסטרטגיות ניהול בטיחות וניהול שעת חירום 

מרכז הדרכה

מבדקים פנימיים
מטרת הקורס להקנות למנהלים עובדים וותיקים וחדשים , מבקרי איכות טכנולוגיים ועוד..  יכולת מעשית לבצע מבדקי איכות פנימיים  למגוון מערכות תוך כדי התייחסות לייחודיות תחומי העיסוק השונים במישור התיאורטי והמעשי כאחד כחלק מדרישות הגופים המסמיכים.

 


מבדק פנימי הוא תהליך שיטתי של בחינת מערכת הניהול על ידי סוקרים בעלי הכשרה מתאימה מתוך הארגון. על מנת שהמבדק לא יהפוך לחקירה שיש בה להצביע על אשמים ולהפוך את הנסקר לנאשם, תהליך המבדק דורש מיומנויות בסיס ומעבר לכך מיומנויות תקשורת, הבחנה, למידה והקשבה אישיות מהסוקרים הפנימיים. 

הקורס הוא מעשי וישומי, ונותן כלים למסיימי הקורס לעריכת מבדקים בארגונם


התקשר והזמן!   
 

השירותים שלנו