054-4770922

צור קשר:

ד"ר דביר פלג  
ד"ר לכלכלה וניהול,  מומחה איכות ואסטרטגיות ניהול בטיחות וניהול שעת חירום 

ניהול ומנהיגות

חניכת מנהלים
ככל שהכשרת המנהלים  תהיה טובה תפקודם יהיה אופטימלי . ניתן לצפות שמיומנות התיאורתית של הניהול תרד ככל שירחק זמן ההכשרה, וכן ניתן לצפות שהמיומנויות המעשיות של קבלת החלטות  תרד גם היא עקב חוסר שימוש במיומנויות ניהול.

הפתרון: "חדר כושר"  לקבלת החלטות
 
חדר כושר לקבלת החלטות מלווה את המנהלים לאורך הדרך בפגישות יעוץ אישיות, בתרגול מתודולוגיה של קבלת החלטות ובהתמודדות עם תוצאות.
 
רוצה לשפר? התקשר ונדבר 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מטרות המודל  
 • אבחון מבוסס על שאלון מהיר לזיהוי עוצמות והזדמנויות לשיפור. אבחון
  כזה יכול להיות מבוצע ע"י אנשי הארגון בעצמם.
 • אבחון יסודי יותר, המבוצע ע"י צוות בין-מקצועי בתוך הארגון, אשר נדרש
  גם לבסס את ממצאי האבחון ע"י תוצאות והישגים מוכחים.
 • אבחון דומה לזה הקודם, אך אשר מחייב גם תיקוף מקצועי ואובייקטיבי
  יותר של תוצאות האבחון, באמצעות אנשי מקצוע חיצוניים לארגון.
 • מיקוד מאמצי השינוי והשיפור בארגון בהתאם לממצאי האבחון תוך בנית
  מערכת האיכות בהתאם למפרט המערכת.
 •  
 

השירותים שלנו