054-4770922

צור קשר:

ד"ר דביר פלג  
ד"ר לכלכלה וניהול,  מומחה איכות ואסטרטגיות ניהול בטיחות וניהול שעת חירום 

שלב ההתאוששות  הוא השלב המשמעותי והעיקרי, וכן השלב הבעייתי: 
השאלות שיש לתת עליהם את הדעת:
1. האם חוזרים למצב שהיה או שזו ההזדמנות לתקן ולשפר פגמים?
2. האם אנו רק חוזרים למצב של עבודה או מתכוננים למצב החירום הבא?
3. האם תחקרנו ולמדנו לקחים?
4. כיצד מיישמים אותם?
 5. מה השפעת האירוע על השוק, הארגון, כ"א בארגון ועוד. 

חזרה נכונה לשגרה היא המפתח לזינוק וצמיחה , צור קשר ולהמזנת הרצאה ויעוץ על חזרה נכונה לשגרה 

 
<<
>>