054-4770922

צור קשר:

ד"ר דביר פלג  
ד"ר לכלכלה וניהול,  מומחה איכות ואסטרטגיות ניהול בטיחות וניהול שעת חירום 

ניהול ומנהיגות

אינטגרציה ניהולית
 
בעולם המעשי ניהול הוא ניהול הוא ניהול – כלומר, לחברה אין מנכ"ל לניהול עיסקי ומנכ"ל לניהול קשרי לקוחות ומנכ"ל לניהול איכות ומנכ"ל לניהול בטיחות ועוד. לחברה יש מנכ"ל אחד, תקציב אחד, מבנה ארגוני אחד וכו.   
  
בעולם התקני הניהול, לעומת זאת, הנמצא בעיצומו של גל התמקצעות והתבדלות מתפתחים תקני ניהול ייחודיים לכל תחום בחיי החברה בנפרד כגון, איכות, בטיחות, סביבה, אבטחת מידע, הוגנות תעסוקתית ועוד.
מכאן, עלתה דרישה למצד הארגונים המיישמים והמפעלים לסקירה מאוחדת שמהותה: אל תפרידו את המבדק בואו בפעם אחת ותסקרו את כל התקנים בבת אחת.
למצב זה אנו נוהגים לקרוא IMS – integrated management system  - מערכת ניהול משולבת. האם אנו באמת סוקרים מערכות ניהול משולבות  integrated management system או שמא אנו סוקרים ריבוי מערכות ניהול multi management system שאינם בהכרח משולבות?

האם המערכת שלכם באמת משולבת ? איך נהלים שילוב? איך חוסכים הרבה כסף? 
 
 
 

השירותים שלנו