054-4770922

צור קשר:

ד"ר דביר פלג  
ד"ר לכלכלה וניהול,  מומחה איכות ואסטרטגיות ניהול בטיחות וניהול שעת חירום 

מה שלא עובד בשגרה לא עובד בחירום
תרגול מצבי חירום הנדרש ע"י החוק ועל ידי תקני הניהול. תרגול הוא מיומנות וניסיון רציפים.
התרגול יוצר אצל העובדים ומנהלים תחושת בטחון וחוסן ארגוני.
וחשוב מכל – מה שלא עובד בשגרה לא עובד בחירום


הכנת וביצוע התרגיל יכללו:
• סיורים ופגישות מקדימות לקביעת מטרות התרגיל ודרכי ביצועו.
• הכנת מיתווה מסודר לתרגיל כולל מערך בקרה 
• הפעלת ובקרת התרגיל בשטח
• סיכום ראשוני לאחר התרגיל.
• סיכום מפורט והפקת לקחים בכתב שיועברו אליכם לאחר התרגיל.
תרגול   צוות חירום מפעלי והכשרתו תבטיח מתן מענה ראשוני ומיידי בזמן אמת עד להגעת כוחות החירום ולאחריהם

להזמנת ביצוע תרגיל חירום והקמת צוות חירום
צור קשר

 
<<
>>