054-4770922

צור קשר:

ד"ר דביר פלג  
ד"ר לכלכלה וניהול,  מומחה איכות ואסטרטגיות ניהול בטיחות וניהול שעת חירום

ניהול ומנהיגות

EFQM
 
מודל המצוינות  מייצג תפיסה ניהולית אסטרטגית ומהווה מנוף רב עוצמה לקידום האיכות והמצוינות בארגון.
גישת הבסיס היא מבדק עצמי (SELF- ASSESSMENT).  שמהווה עבור הארגונים תשתית לאיתור מערכתי ואינטגרטיבי של תחומי החוזק הארגוניים ושל התחומים הטעונים שיפור. .
המודל  בנוי משני חלקים אשר כל אחד מהם כולל מספר מרכיבי ניהול:
  • מרכיבי התשומות שהארגון חייב להשקיע בהם ואף למדוד לפיהם את השקעותיו. .
  • מרכיבי "התוצאות" (RESULTS) שהארגון נדרש למדוד על פיהם את הישגיו, .
 
http://www.civil-service.gov.il/Civil-Service/TopNavHe/Units/Eichut/EFQMSystem/
השירותים שלנו