054-4770922

צור קשר:

ד"ר דביר פלג 
ד"ר לכלכלה וניהול,  מומחה איכות ואסטרטגיות ניהול בטיחות וניהול שעת חירום
 

שעת חירום נגרמת כתוצאה מהפרה של רציפות השגרה, ע"י אירוע (או סדרת אירועים), או ע"י איום, בהם קיימת סכנה לחיים (בטיחות ואיכות סביבה) ו/או נזק לרכוש וכתוצאה מכך נמנעת מהארגון האפשרות לקיים את משימותיו העיקריות.
ניהול שעת חירום הוא הפעלת מערכת פעולות דחופות בזמן חירום, בהן נדרשת קבלת החלטות מהירות ולעיתים גורליות, כל זאת בתנאי לחץ ועומס וחשש מפני סכנת הידרדרות ואבדן שליטה
חוסר הערכות נכונה לטיפול הן בצד הארגוני והן בגורם האנושי בחירום, עלולה להחמיר את ההתרחשויות ולהוביל למצב של חוסר שליטה  והתפתחות מצב משבר. 

האם אתם מוכנים לאסון הבא? 
<<
>>