054-4770922

צור קשר:

ד"ר דביר פלג  
ד"ר לכלכלה וניהול,  מומחה איכות ואסטרטגיות ניהול בטיחות וניהול שעת חירום 

מרכז הדרכה

הדרכות בטיחות על פי חוק
ציטוט מתוך החוק:  מחזיק במקום עבודה יקיים הדרכה בדבר מניעת סיכונים והגנה מפניהם (להלן - הדרכה), באמצעות בעל מקצוע מתאים ויוודא שכל עובד הבין את הסיכונים והוא בקיא דיו בנושאי ההדרכה, בהתאם לתפקידו ולסיכונים שלהם הוא חשוף; מחזיק במקום עבודה יחזור ויקיים הדרכה כאמור בהתאם לצורכי העובדים ולפחות אחת לשנה.    

הדרכה היא חובה חקוקה על המעביד וגם על העובד: :" חובת העובד להתייצב לכל הדרכה, שהזמינו אליה המחזיק במקום העבודה או מי מטעמו". 

אנחנו נבצע עבורך הדרכות בטיחות על פי חוק המותאמות לתחנת העבודה, התפקיד ואופי העבודה.

אל תשחק בחיים, בטיחות היא החובה שלך למשפחה והילדים! 

 

השירותים שלנו